Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Συντήρηση του αυτοκίνήτου κατά τους θερινούς και κυρίως τους χειμερινούς μήνες που διανύουμε


Ξεκινώντας από την λίπανση του κινητήρα του αυτοκινήτου.

Τι ιδιότητες θα πρέπει να έχει το λάδι του κινητήρα;

Το λάδι του κινητήρα θα πρέπει να διαθέτει:

 • Σίγουρα αποτελέσματα στο καθάρισμα των εξαρτημάτων του κινητήρα από αδιάλυτα υπολείμματα.
 • Υψηλή σταθερότητα θερμοκρασίας και αντοχή στη θερμική οξείδωση.
 • Συμβατότητα με τα υλικά των στεγανοποιητικών στοιχείων, μη επιθετικότητα στα μεταλλικά τμήματα.
 • Να δημιουργεί ένα κατάλληλα παχύ ολισθηρό φιλμ προς αποφυγή της τριβής και της φθοράς των σχετικών επιφανειών. Για το σκοπό αυτό, συχνά, γίνεται χρήση ειδικών πρόσθετων, παραδείγματος χάρη δισουλφίδιου του μολυβδαινίου.
 • Να διατηρεί τις αρχικές του ιδιότητες για μακρά χρονική διάρκεια.
 • Να διαθέτει τα χαρακτηριστικά του ιδανικού ιξώδους σε οποιαδήποτε θερμοκρασία, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική λίπανση των σχετικών επιφανειών κατά την ψυχρή εκκίνηση του κινητήρα και προλαμβάνοντας τη φθορά τους κατά τους ζεστούς μήνες.
 • Να μην αφρίζει.
 • Χαμηλή μεταβλητότητα, ώστε να ελαχιστοποιείται η μόλυνση του περιβάλλοντος.
Σύνθεση του λαδιού κινητήρα: Ποιές είναι οι διαφορές;

Ανάλογα με το τύπο της βάσης και τις περιεκτικότητες των διαφόρων προσθέτων, τα λιπαντικά κινητήρα συνήθως διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες:
 • Ορυκτέλαια (Mineral). Αυτά φτιάχνονται από κλασματικά αποσταγμένο πετρέλαιο, το οποίο έχει υποστεί περαιτέρω επεξεργασία καθαρισμού με οξύ ή μέσω εκχύλισης με διαλύτη. Αυτός ο τύπος λαδιού, συχνά, χαρακτηρίζεται ως ορυκτέλαιο. Τα εν λόγω λιπαντικά περιέχουν υψηλού επιπέδου ιξώδες. Όταν θερμαίνονται, εξατμίζονται πολύ γρήγορα και μολύνονται λόγω χημικής αλλοίωσης των πρόσθετων που περιέχουν.
 • Ημι-συνθετικά. Με βάση τα ορυκτά που υποβάλλονται σε ειδικές τεχνικές διεργασίες, αυτά τα λάδια κινητήρα περιέχουν πιο υψηλή ποσότητα πρόσθετων σε σύγκριση με τα ορυκτέλαια. Χαρακτηριζόμενα ως ημι-συνθετικά ή εν μέρει συνθετικά, λειτουργούν άψογα σε περιοχές με ήπιους χειμώνες και ελαφριάς ζέστης καλοκαίρια. Το κόστος τους είναι μικρότερο από των συνθετικών λαδιών. Χαρακτηρίζονται, επίσης, από ένα σύνολο επιπλέον πλεονεκτημάτων από αυτά των ορυκτέλαιων, όπως η πιο μακρά διάρκεια λειτουργίας, η πιο υψηλή αντοχή στις διαφοροποιήσεις της θερμοκρασίας, και γενικά έχουν καλύτερη αποτελεσματικότητα.
 • Συνθετικά. Φτιάχνονται από πετρέλαιο μέσω οργανικής σύνθεσης. Χαρακτηρίζονται ως πλήρως συνθετικά στις πιο πολλές χώρες. Λόγω της ειδικής φόρμουλας και της κορυφαίας τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή τους, τα συγκεκριμένα λάδια κινητήρα προλαμβάνουν τους σχηματισμούς επικαθίσεων ιλύος και διατηρούν τα χαρακτηριστικά ιδανικού ιξώδους σε συνθήκες κρύου καιρού, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη προστασία του κινητήρα από τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση. Επίσης, διατηρούν τις αρχικές τους ιδιότητες, ακόμα και στις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες και για αυτό, είναι κατάλληλα και για χρήση σε ζεστά κλίματα.
Η εν λόγω κατηγοριοποίηση, ενώ είναι η πιο δημοφιλής, παραμένει αρκετά επιφανειακή και αυθαίρετη, και για το λόγο αυτό οι ειδικοί του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API) κατηγοριοποιούν το σύνολο των βασικών λαδιών κινητήρα σε πέντε ομάδες, αποφεύγοντας επίτηδες τη χρήση του όρου «ημι-συνθετικά».

Ομάδα Ι: περικλείει τα προϊόντα που φτιάχνονται από πετρέλαιο μέσω εκχύλισης με διαλύτη και αποκήρωσης.
Ομάδα ΙΙ: περικλείει υψηλής καθαρότητας προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε παραφίνη και αρωματικά υδροσύνθετα, τα οποία έχουν υποστεί υδροπυρόλυση.
Ομάδα III: περιέχει λιπαντικά με υψηλό ιξώδες, τα οποία παράγονται μέσω καταλυτικής υδροπυρόλυσης.
Ομάδα IV: έχουν ως βάση σύνθεσης τις πολυαλφαλεφίνες.
Ομάδα V: περικλείει όλα τα λάδια κινητήρα που δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις παραπάνω κατηγορίες. Οι βάσεις τους είναι από εστέρες, γλυκόλες και άλλες ουσίες.

Τα σύγχρονα προϊόντα τείνουν να εμπεριέχουν συστατικά από διάφορα είδη βάσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ :  για τα παλιότερα μοντέλα κινητήρα με πολλά διανυθέντα χιλιόμετρα, τα συνθετικά έλαια δεν ενδείκνυνται, ιδίως εάν έχει γίνει προηγουμένως χρήση ορυκτέλαιων. Πρώτα από όλα, τα πρόσθετα στα συγκεκριμένα λάδια μπορούν να διασπάσουν την παλιά αιθάλη που έχει ήδη επικαθήσει και στην ουσία, παρεμποδίζουν τη λειτουργία του κινητήρα, διότι αυτό συνεπάγεται επιπλέον καταπόνηση του κινητήρα που προκαλεί φθορά στα εξαρτήματά του.

Δεύτερον, τα συνθετικά προϊόντα διαθέτουν δείκτη χαμηλού ιξώδους κι έτσι, ενδέχεται να διαρρεύσουν μέσω των στοιχείων στεγανοποίησης, ή ακόμη και να τα καταστρέψουν. Όμως, για σπορ αυτοκίνητα και οχήματα υψηλής ισχύος, τα οποία διαθέτουν κινητήρες και εξαρτήματα που υπόκεινται σε ακραίες συνθήκες, τα ορυκτέλαια αντενδείκνυνται, διότι η έντονη επίδραση της θερμότητας ενδέχεται να επιφέρει την καταστροφή τους.

Τι σημαίνει η ένδειξη SAE στην ετικέτα;

Το ιξώδες αποτελεί μία από τις βασικές ιδιότητες ενός λαδιού κινητήρα που καθορίζει το κατά πόσο ένα συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια συγκεκριμένη εποχή του χρόνου.

Σύμφωνα με την Κοινωνία των Μηχανικών Αυτοκινήτων (SAE), τα λάδια κινητήρα στο σύνολό τους μπορούν να διαχωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες:

Χειμερινά. Αυτά έχουν την ένδειξη του γράμματος «W» από την αγγλική ονομασία του χειμώνα, και είναι κατάλληλα μόνο για τη χειμερινή περίοδο. Ο αριθμός που βρίσκεται πριν από το «W», είναι πάντα διαιρετός με το πέντε και χρησιμεύει για τη σήμανση της χαμηλότερης θερμοκρασίας, κατά την οποία το λάδι μπορεί να προστατεύσει τον κινητήρα κατά την ψυχρή εκκίνηση του κινητήρα. Το αρχικό σημείο κωδικοποίησης είναι οι -35 °С, που αντιστοιχούν στον αριθμό 0. Κάθε επόμενη κατηγορία, υπολογίζεται ανά 5 °С: δηλαδή ένα προϊόν 5W διατηρεί τις ιδιότητές του στους -30 °С, ενώ ένα 10W, στους -25 °С, κ.ο.κ.

Θερινά. Τα συγκεκριμένα λάδια κινητήρα παρέχουν έγκαιρη λίπανση και προστασία των μερών του αυτοκινήτου κατά τις ζεστές εποχές, αλλά είναι αναποτελεσματικά όταν κάνει κρύο. Οι ετικέτες τους διαθέτουν επίσης και αριθμούς: 20, 30, 40, 50 και 60. Αντίθετα με τη δημοφιλή άποψη, οι εν λόγω αριθμοί αντιστοιχούν στο κινηματικό ιξώδες του λαδιού στους 100 °С και όχι στη μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Παντός καιρού. Αυτά χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για το χειμώνα, με ελάχιστη θερμοκρασία και επίπεδο ιξώδους στη θερμοκρασία μέγιστης θέρμανσης: 5W-30, 10W-60, κ.λπ. Τα παντός καιρού λάδια κινητήρα αποτελούν τα πιο δημοφιλή στις μέρες μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα παντός καιρού συνθετικά λάδια συνδράμουν στην εξοικονόμηση χρημάτων, διότι δεν χρειάζονται αλλαγή δύο φορές ετησίως. Εφόσον οδηγείτε ως επί το πλείστον σε δρόμους αστικών περιοχών, κάνοντας συχνές στάσεις, και σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας σε δροσερό χώρο, και ιδίως αν ζείτε σε μια περιοχή με βαρείς χειμώνες, αναζητήστε ένα λιπαντικό κινητήρα που να χαρακτηρίζεται ως 0W ή 5W. Όμως, για ένα αυτοκίνητο με φθαρμένο κινητήρα με διευρυμένα κενά μεταξύ των ζευγών τριβής, θα ήταν καλύτερο ένα προϊόν με πιο υψηλό ιξώδες.

Κατανοώντας την κατηγοριοποίηση του API

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API) έχει αναπτύξει τη δική του κατηγοριοποίηση των λαδιών κινητήρα, η οποία βασίζεται στις ιδιότητες της φόρμουλας και της λειτουργίας τους. Επίσης, επιτρέπουν την έμμεση αξιολόγηση της ποιότητας των λιπαντικών, ενώ τον τελευταίο καιρό, τα πρότυπα έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το API, όλα τα λιπαντικά κινητήρα υπάγονται σε δύο κατηγορίες, καθεμιά παό τις οποίες περικλείει αρκετές υποκατηγορίες:

S. Για κινητήρες βενζίνης. Στις πιο πολλές χώρες, προς το παρόν, είναι εγκεκριμένες για χρήση οι παρακάτω τέσσερις κατηγορίες:
 1. SJ. Συνιστώνται για χρήση σε κινητήρες κατασκευής πριν από το 2001.
 2. SL. Είναι κατάλληλα για κινητήρες κατασκευασμένους πριν από το 2004. Πολλοί κατασκευαστές αυτοκινήτων θεωρούν την ένδειξη SL ως το κατώτατο απαιτούμενο επίπεδο για την συντήρηση του αυτοκινήτου.
 3. SM. Αυτά απευθύνονται σε κινητήρες κατασκευής μέχρι και του 2010. Τα λάδια SM χαρακτηρίζονται από εξαιρετική αποτελεσματικότητα στις χαμηλές θερμοκρασίες, ανθεκτικότητα στην οξείδωση και το σχηματισμό ιζημάτων. Διατηρούν τις εξαιρετικές ιδιότητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους.
 4. SN. Εισήχθηκαν το 2010. Σήμερα, τα εν λόγω λάδια είναι εκείνα που εξασφαλίζουν το υψηλότερο εφικτό επίπεδο προστασίας του κινητήρα, καθώς και την υψηλότερη απόδοση. Τα λάδια SN συμβάλλουν στην εξοικονόμηση καυσίμου. Προλαμβάνουν την πρόωρη φθορά του υπερσυμπιεστή, ενώ δεν επιφέρουν επιθετικές επιδράσεις στις τσιμούχες και τις φλάντζες.
C. Προσδιορισμός των λαδιών για κινητήρες ντίζελ εμπορικών οχημάτων. Προς το παρόν, για οχήματα μοντέλων διαφόρων ετών, γίνεται χρήση των υποκατηγοριών CH, CI, CJ και CK. Ο αριθμός «4» μετά την ονομασία της υποκατηγορίας, δηλώνει για 4-χρονα οχήματα. Ας αναλύσουμε την κατηγορία λιπαντικών C λεπτομερώς:
 1. CH-4. Παρουσιάστηκαν το 1998. Κατάλληλο για κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμα υψηλής ποιότητας που διαθέτουν περιεκτικότητα σε θείο μέχρι 0,5%.
 2. CI-4. Παρουσιάστηκαν το 2002. Αυτός ο τύπος λαδιού κινητήρα προσφέρει αξιόπιστη προστασία στον κινητήρα και το σύστημα της εξάτμισης από τις επικαθίσεις αιθάλης, και αποτρέπει την πρόωρη φθορά των τμημάτων τους. Ορισμένα λιπαντικά αυτής της κατηγορίας, διαθέτουν τη σήμανση CI-4 PLUS.
 3. CJ-4. Διαθέτουν υψηλή σταθερότητα θερμοκρασίας, αντοχή στην οξείδωση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
 4. CK. Εξελιγμένα για την προστασία των κινητήρων που κατασκευάστηκαν το 2017. Τα συγκεκριμένα λάδια, ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά και σε παλαιότερα μοντέλα κινητήρων.
Υπάρχουν διαθέσιμα και λάδια γενικής χρήσης, κατάλληλα τόσο για κινητήρες βενζίνης όσο και ντίζελ, τα οποία διαθέτουν διπλή σήμανση, για παράδειγμα CН-4/SJ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Πολλοί κατασκευαστές συνιστούν να χρησιμοποιείτε λάδια της πρόσφατης κατηγορίας για τη λίπανση του κινητήρα. Τις περισσότερες φορές, αυτή η συμβουλή είναι δικαιολογημένη: όσο πιο σύγχρονη είναι μια φόρμουλα, είναι και τόσο πιο ασφαλής, οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον. Αυτή η σύσταση, όμως, είναι άχρηστη όσον αφορά στα παλαιότερα οχήματα, μιας και οι κινητήρες τους διαθέτουν διαφορετική κατασκευή και δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο όλα τα πλεονεκτήματα ενός πιο ακριβού λαδιού. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λιπαντικό που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε στο αυτοκίνητό σας, στο εγχειρίδιο συντήρησής σας.

Αξιολόγηση απόδοσης της АСЕА

Η μείωση της τοξικότητας των εκπομπών και η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, αποτελούν μία από τις κρισιμότερες απαιτήσεις από τα σύγχρονα λιπαντικά υλικά.

Λόγω αυτού του γεγονότος, πολλά λάδια διαθέτουν στη συσκευασία τους σήμανση η οποία δηλώνει ότι πληρούν τα πιο πρόσφατα οικολογικά πρότυπα.

Σύμφωνα με την ταξινόμηση της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), όλα τα λάδια κινητήρα που έχουν εγκριθεί για πώληση και χρήση μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
 1. А. Για κινητήρες βενζίνης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τρεις τάξεις: τις А1, А3 και А5. Το γράμμα βρίσκεται πριν τον αριθμό που υποδεικνύει την περιβαλλοντολογική ασφάλεια και το ιξώδες υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Τα νούμερα 1 και 5 υποδεικνύουν την εξοικονόμηση καυσίμου, αν και κατά τα άλλα είναι ακριβώς όπως της API: όσο πιο μεγάλο το νούμερο, τόσο πιο καλές οι ιδιότητες του προϊόντος.
 2. В. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει λιπαντικά για επιβατηγά και μικρά επαγγελματικά οχήματα που κινούνται με ντίζελ. Διαχωρίζονται επίσης, στις εξής κατηγορίες: B1 και B5 που δηλώνουν εξοικονόμηση καυσίμου, ενώ οι В3 και В4 διαθέτουν κανονικά προϊόντα.
 3. Е. Τα λάδια που διαθέτουν αυτή τη σήμανση, απευθύνονται στα βαρέως τύπου φορτηγά και τους ντίζελ κινητήρες ειδικών οχημάτων. E1 σημαίνει εξοικονόμηση καυσίμου, τα υπόλοιπα είναι κανονικά.
Η εξοικονόμηση καυσίμου, αποτελεί μια παράμετρο την οποία οι ειδικοί της APIαποφάσισαν επίσης να λάβουν υπόψη τους, παρουσιάζοντας μια νέα σήμανση, την EC (Energy Conserving).

Τα συγκεκριμένα λάδια παρουσιάζουν χαμηλότερο ιξώδες στις υπερβολικές αυξήσεις της θερμοκρασίας, εξασφαλίζουν την ομαλή και ίση κίνηση των κινούμενων τμημάτων και μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου. Αυτό, ωστόσο, σημαίνει ότι δημιουργούν πιο λεπτό λιπαντικό φιλμ, γεγονός ιδιαίτερα επικίνδυνο, ειδικά για τους κινητήρες με μεγάλο αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων, οι οποίοι απαιτούν επιπρόσθετη προστασία.

Έχει πραγματικά σημασία η έγκριση του κατασκευαστή;

Ένα προϊόν μπορεί να είναι εξαίσιο για κάποιους κινητήρες και να ενέχει κινδύνους για κάποιους άλλους. Αυτό αναγκάζει τους κατασκευαστές οχημάτων να ελέγχουν τα λιπαντικά στις εγκαταστάσεις τους. Αν ένα προϊόν περάσει ένα τεστ με άριστα, θα σημανθεί ανάλογα, για παράδειγμα η σήμανση BMWLonglife-98. Αυτό σημαίνει ότι το λιπαντικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα αυτής της μάρκας με μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα συντήρησης, κατασκευής από το 1998 και μετά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να δοκιμάζετε πάντα το λάδι που συνιστάται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου σας και να μην πειραματίζεστε με τα επίπεδα ιξώδους του. Ο κίνδυνος βρίσκεται στο γεγονός ότι σε κάποιους κινητήρες, οι αυλακώσεις λίπανσης είναι αρκετά φαρδιές μόνο για υψηλού ιξώδους λάδια. Αν αμελήσετε το παραπάνω γεγονός, ο κινητήρας θα φθαρεί τελικά πρόωρα. Παράλληλα, κάποιοι κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως ο Όμιλος BMWκαι η DaimlerAG, συνιστούν έντονα να μη χρησιμοποιούνται λιπαντικά χαμηλού ιξώδους στα οχήματά τους, λόγω του σχεδιασμού των κινητήρων τους.

Ποιά είναι τα κοινά στοιχεία των διαφόρων κατηγοριών των λαδιών κινητήρα;

Παρά τα διαφορετικά τους στοιχεία, όλες οι κατηγορίες λαδιών είναι σχετικές μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν ένα λιπαντικό διαθέτει σήμανση APIως SH, μπορεί να είναι А1 η А5 στην ACEA, μιας και αυτές οι απαιτήσεις δεν ήταν γνωστές μέχρι να εμφανιστεί η κατηγορία SJ. Αν η ετικέτα γράφει А5, σημαίνει ότι το προϊόν είναι τουλάχιστον SLστην API, δηλαδή διαθέτει μεγαλύτερα διαστήματα αντικατάστασης. Τα προϊόντα εξοικονόμησης καυσίμου διαθέτουν τη σήμανση А1, А5, В1 και В5, και τείνουν να έχουν ιξώδες θερμοκρασίας μικρότερο από 30. Τα λάδια με ιξώδες 40, ανήκουν στις κατηγορίες А2, А3, В2, В3, και В4, και δεν προσφέρουν εξοικονόμηση καυσίμου.

Μαθαίνοντας να διαβάζετε τις ετικέτες

APISL / CF. 
Η συγκεκριμένη σήμανση απευθύνεται σε γενικής χρήσης λάδια, κατάλληλα τόσο για πολυβάλβιδους υπερσυμπιεζόμενους κινητήρες ντίζελ, όσο και σε ντίζελ κινητήρες διαφορετικών σχεδιασμών. Το συγκεκριμένο προϊόν παρέχει αυξημένη προστασία στους κινητήρες που λειτουργούν με λεπτό μίγμα καυσίμου-αέρα και αποτρέπει το σχηματισμό επικαθίσεων άνθρακα, όταν χρησιμοποιούνται καύσιμα με περιεκτικότητα σε τέφρα άνω του 0,5%.

ACEA A3 / B4. 
Σημαίνει ότι το λιπαντικό είναι κατάλληλο για χρήση σε βαρέως τύπου συνθήκες, βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και δεν απαιτεί συχνή αντικατάσταση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υψηλών επιδόσεων κινητήρες βενζίνης και ντίζελ.

10W-40. 
Το συγκεκριμένο λάδι είναι κατάλληλο, τόσο για το καλοκαίρι όσο και για το χειμώνα, διατηρεί το ιξώδες του μέχρι και τους -25 °С και παραμένει αρκετά ιξώδες ακόμα και όταν ζεσταθεί, γεγονός το οποίο του επιτρέπει να χρησιμοποιείται και σε αυτοκίνητα με μεγάλο αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων.

MoS2. 
Το διθειούχο μολυβδαίνιο της φόρμουλας αυτού του λαδιού, αποτρέπει το λάσπωμα, μειώνει την τριβή και τη φθορά των τμημάτων και παρέχει αθόρυβη λειτουργία στον κινητήρα.

TeilsynthetischesLeichtlauf-motorenöl. 
Σημαίνει πως το λάδι είναι ημισυνθετικό.

Ολοκληρώνοντας: κατά την επιλογή λιπαντικών προϊόντων για τον κινητήρα, θα πρέπει να ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του οχήματος και όχι να επιλέγετε με βάση την τιμή ή τη δημοτικότητα κάποιας συγκεκριμένης μάρκας λαδιού. Σιγουρευτείτε πως θα συνυπολογίσετε τις οδικές συνθήκες, το στυλ οδήγησής σας και τους υπόλοιπους επιμέρους παράγοντες στην εξίσωση: αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσετε την επιλογή του σωστού λιπαντικού.
https://www.autodoc.gr/info/ladi-kinitira-pragmata-poy-mathainoyme-apo-tin-etiketa
Previous Post
Next Post

post written by: