Τρίτη 15 Μαΐου 2018

1η Δεξιοτεχνία Αυτοκινήτου Φλώρινα - Συμμετοχές


Παροχές Αγώνα - Συμπληρωματικός Κανονισμός - Κάτοψη Πίστας - Δήλωση Συμμετοχής.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : www.alp.com.gr
Previous Post
Next Post

post written by: